TEATAR - CHEMICAL AGROSAVA

TEATAR - CHEMICAL AGROSAVA

TEATAR FUNGICID ZA PEPELNICU I PLAMENJACU

TEATAR - CHEMICAL AGROSAVA

MSDS - TEATAR_0

TEATAR - CHEMICAL AGROSAVA

TEATAR - CHEMICAL AGROSAVA

 

https://www.agrosava.com/teatar

ZA PEPELNICAU I PLAMENJACU

 

TEHNIČKE INFORMACIJE

Kategorija: 

Fungicidi

Aktivna materija: 

Azoksistrobin 250 g/l

Formulacija: 

Koncentrovana suspenzija (SC)

Kategorija: 

Fungicidi

Aktivna materija: 

Azoksistrobin 250 g/l

Formulacija: 

Koncentrovana suspenzija (SC)

Klasifikacija rezistentnosti: 

11

Pakovanje: 

5 ml, 100 ml, 250 ml i 1 L

Proizvođač: 

Chemical Agrosava

Karenca:
Paradajz – 3 dana
Krastavac – 4 dana
Malina – 10 dana
Krompir – 14 dana
Vinova loza – 21 dan

 

PRIMENA

Fungicid i hromistacid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

MALINA: za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (Didymella applanata) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).
Vreme primene: tokom intenzivnog porasta mladara do početka cvetanja i neposredno posle berbe maline (faze 19-55 i 91 BBCH skale).

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) i prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).
Vreme primene: preventivno, najkasnije po pojavi prvih primarnih pega, a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje.

KROMPIR I PARADAJZ: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za sekundarne zaraze ili najkasnije po pojavi prvih simptoma bolesti.

KRASTAVAC: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).
Vreme primene: preventivno, od dva prva lista (faze 12-102 BBCH skale). Primenjuje se folijarno uz utrošak vode 600-1.000 l/ha (6-10 ml/100 m2).
Preparat se u toku godine može primeniti dva puta na istoj površini.

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi azoksistrobina imaju širok spektar delovanja na biljne bolesti, kratku karencu i izražen fiziološki efekat (zeleni efekat) na biljke, čime zauzimaju posebno mesto u zaštiti povrća. Tehnologija proizvodnje cveća zahteva zdrave biljke sa ispunjenim međunarodnim standardima u pogledu boje, broja latica i dužine. Teatar se može koristiti u zaštiti cveća kada dolaze do izražaja njegov zeleni efekat i fungicidna svojstva. U proizvodnji kupina Teatar se primenjuje neposredno posle berbe za zaštitu od bolesti stabla (Didymella applanata, Septocyta ruborum).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Teatar se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.

 

KARAKTERISTIKE

Teatar je lokalsistemični fungicid na bazi aktivne materije azoksistrobin sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Preparat ima širok spektar delovanja, što ga uz kratku karencu čini pogodnim za primenu u zaštiti povrća.
Teatar je u povrtarskoj proizvodnji posebno namenjen za suzbijanje bolesti kao što su plamenjače koje se brzo razvijaju.
Inhibira klijanje spora i rast micelija, a ima i antisporulaciono delovanje. Iz tog razloga, njegova primena je preventivna sa izvesnim kurativnim delovanjem na razvoj micelije plamenjače u biljnom tkivu. Da bi se izbegla pojava rezistentnosti, Teatar treba koristiti u alternaciji sa aktivnim materijama koje imaju multi-site efekt kao što su fluazinam (Niveral), mankozeb (Mankosav) itd.
Teatar je našao posebnu primenu u suzbijanju bolesti maline u prvom tretiranju posle berbe, a u drugom se koristi preparat na bazi bakra kao što je Everest.

 

 

 

TEHNIČKE INFORMACIJE

PRIMENA

Fungicid i hromistacid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

MALINA: za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (Didymella applanata) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).
Vreme primene: tokom intenzivnog porasta mladara do početka cvetanja i neposredno posle berbe maline (faze 19-55 i 91 BBCH skale).

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) i prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).
Vreme primene: preventivno, najkasnije po pojavi prvih primarnih pega, a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje.

KROMPIR I PARADAJZ: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za sekundarne zaraze ili najkasnije po pojavi prvih simptoma bolesti.

KRASTAVAC: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).
Vreme primene: preventivno, od dva prva lista (faze 12-102 BBCH skale). Primenjuje se folijarno uz utrošak vode 600-1.000 l/ha (6-10 ml/100 m2).
Preparat se u toku godine može primeniti dva puta na istoj površini.

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi azoksistrobina imaju širok spektar delovanja na biljne bolesti, kratku karencu i izražen fiziološki efekat (zeleni efekat) na biljke, čime zauzimaju posebno mesto u zaštiti povrća. Tehnologija proizvodnje cveća zahteva zdrave biljke sa ispunjenim međunarodnim standardima u pogledu boje, broja latica i dužine. Teatar se može koristiti u zaštiti cveća kada dolaze do izražaja njegov zeleni efekat i fungicidna svojstva. U proizvodnji kupina Teatar se primenjuje neposredno posle berbe za zaštitu od bolesti stabla (Didymella applanata, Septocyta ruborum).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Teatar se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.

 

BASF - ACROBAT FUNGICID - MZ WG 20 MG-10L - ST A

BASF - ACROBAT FUNGICID - MZ WG 20 MG-10L - ST B

BASF - ACROBAT FUNGICID - MZ WG 20 MG-10L - UPUTSTVO ST A

BASF - ACROBAT FUNGICID - MZ WG 20 MG-10L - UPUTSTVO ST B

Ridomil Gold MZ 68 WG-25 mg - za Plamenjacu

Karakteristika Vrednost
Kategorija Fungicidi
Težina pakovanja 0.08 kg
Brend Syngenta
Aktivna Materija Metalaksil –M 40g/kg + Mankozeb 640 g/kg
Formulacija WG
Mehanizam delovanja Metalaksil-M je sistemicni fungicid iz grupe acilalanina deluje preventivno i kurativno. Inhibira sintezu proteina i tako spečava razvoj gljiva, a mankozeb kao preventivna komponenta deluje na više mesta i zaustavlja proces disanja.
Doza primene 2,5 kg/ha, Malina zalivanjem 65 g/10 l vode/10 dužnih metara

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : krompir, malina, paradajz, vinova loza
Klasa: fungicid sistemičnog i preventivnog delovanja

Aktivna materija: Metalaksil –M 40g/kg + Mankozeb 640 g/kg

Formulacija: WG vododisperzibilne granule

Pakovanje: 25 g, 250 g, 500 g, 1 kg

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 21 dan-krompir i paradajz; 28 dana-stone sorte grožđa

 
Primena :
USEV / ZASADKOLIČINA PRIMENEVREME PRIMENE
Krompir 2,5 kg/ha (25g na 100 m²) Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, interval između dva tretiranja 10 -12 dana
Malina 65 g /10 l na 10 m dužnih metara (6,5 g /1 l vode po dužnom metru) zalivanjem biljaka, u širini od 30 cm sa obe strane reda Vreme primene prilikom listanja
Paradajz 2,5 kg/ha (25g na 100 m²) Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, interval između dva tretiranja 10 -12 dana
Vinova loza 0,25% (25g u 10 l vode)  Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, interval između dva tretiranja 10 – 12 dana

Mehanizam delovanja:

Ridomil Gold MZ 68-WG je kombinacija dve aktivne materije: metalaksila i mankozeba. Metalaksil-M je sistemicni fungicid iz grupe acilalanina deluje preventivno i kurativno. Inhibira sintezu proteina i tako spečava razvoj gljiva, a mankozeb kao preventivna komponenta deluje na više mesta i zaustavlja proces disanja. Ovo je kombinacija pouzdanih fungicida koji se međusobno dopunjuju i omogućavaju dugotrajno preventivno i brzo kurativno delovanje kao i izraženo sistemično svojstvo.

Spektar delovanja:

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača :
1plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)
2 plamenjače krompira paradajza (Phytophthora infestans)
3 plamenjače na malini (Phyttophthora fragarie var. rubi )

Preporuke i napomene:

Ne sme se primenjivati u staklenicima i plastenicima. Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Preventivna primena u ranoj vegetaciji je od bitnog značaja za pouzdano delovanje. Kurativna primena je najkasnije 48 sati od nastanka povoljnih uslova za infekciju. Interval izmedju tretiranja je 7-8 dana kod učestalih padavina, a 10-12 dana kod normalnih vremenskih uslova. Radi sprečavanja pojave rezistentnosti Ridomil primeniti u dva uzastopna tretmana, a onda jedan preparat koji ima različit mehanizam delovanja. Utrošak vode 800-1000 l u vinogradarstvu, 300-400 l /ha u povrtarstvu

MBT: 3
KARENCA: 21 dan krompir i paradajz; 28 dana stone sorte grožde; 42 dana vinske sorte grožde,
u malini obezbeđena vremenom primene.
MDK(mg/kg): Metalaksil – 0,5 – grožde, malina; 0,2 – paradajz; 0,05 – krompir;
Mankozeb: 10,0 – malina; 3,0 – paradajz; 2,0 – vinova loza; 0,3 – krompir

Fungicidi

Agromarket

 

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Metalaksil –M 40g/kg + Mankozeb 640 g/kg

Formulacija: WG vodorastvorljive granule

Pakovanje: 25 g, 250 g, 1 kg

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 21 dan - krompir, paradajz; 28 dana - stone sorte; 42 dana vinske sorte; OVP - šećerna repa

MBT: 3

MDK(mg/kg): VINOVA LOZA: METALAKSIL-M: SRB: 1,0 – 2,0*/ EU: 1,0 – 2,0*/ SAD: 2,0/ RUS: 2,0 MANKOZEB: SRB: 5,0/ EU: 5,0/ SAD: -/ RUS: - KROMPIR: METALAKSIL-M: SRB: 0,05/ EU: 0,05/ SAD: 0,5/ RUS: 0,05 MANKOZEB: SRB: 0,3/ EU: 0,3/ SAD: 1,0/ RUS: 0,1 PARADAJZ: METALAKSIL-M: SRB: 0,2/ EU: 0,2 SAD/ 1,0/ RUS: 0,5 MANKOZEB: SRB: 3,0/ EU: 3,0/ SAD: 4,0/ RUS: 0,1 MALINA: METALAKSIL-M: SRB: 0,05/ EU: 0,05/ SAD: 0,7/ RUS: - MANKOZEB: SRB: 0,05/ EU 0,05/ SAD: -/ RUS: -

Primena:

USEV / ZASADKOLIČINA PRIMENEVREME PRIMENE
KROMPIR 2,5 (25 g na 100 m²) Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, u fazi intenzivnog porasta biljaka
MALINA 65 g /10 l na 10 m dužnih metara (6,5 g /1 l vode po dužnom metru) zalivanjem biljaka, u širini od 30 cm sa obe strane reda U fazi listanja
PARADAJZ 2,5 (25 g na 100 m²) Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, u fazi intenzivnog porasta biljaka
VINOVA LOZA 2,5 (25 g u 10 l vode) Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja

DELOVANJE:

kombinacija dve aktivne materije: Metalaksila i Mankozeba. Metalaksil-M je sistemični fungicid iz grupe acilalanina deluje preventivno i kurativno. Inhibira sintezu proteina i tako spečava razvoj gljiva, a Mankozeb deluje preventivno blokiranjem SH grupe aminokiselina, što remeti razlaganje lipida i propustljivost ćelijskog zida i tako blokira disanje patogenih gljiva. Ovo je kombinacija pouzdanih fungicida koji se međusobno dopunjuju i omogućavaju dugotrajno preventivno i brzo kurativno delovanje kao i izraženo sistemično svojstvo.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), prouzrukovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i plamenjače na malini (Phytophthora fragarie var. rubi).

PREPORUKE I NAPOMENE:

standard u zaštiti brojnih povrtarskih useva od prouzrokovača biljnih bolesti tzv. “vlažnog tipa”. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom, insekticidima kisele reakcije (Dihlorvos, Dimetoat), alkalnim preparatima i preparatima EC formulacija. Dobra efikasnost se postiže u blok tretmanima sa Intervalom između dva tretmana 10 do 12 dana, a u uslovima čestih padavina 7 do 10 dana. pravi sistemik, dobro kretanje kroz biljku i naniže do korena i naviše do vrha rasta vegetacione kupe.

Ridomil_Gold_Mz_68_WG -MSDS

Akord WG 10g i Asena 2g u 10 l H2O -st 1 od 2

Akord WG 10g i Asena 2g u 10 l H2O -st 2 od 2

Akord WG 10g u 10 l H20

Klasa
Fungicidi
Opis
Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi i povrtarstvu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Tebukonazol
Formulacija
vododisperzibilne granule
Delovanje
Tebukonazol je sistemični fungicid. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Probojem kroz biljno tkivo, inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom, odnosno odmah nakon stvaranja uslova za ostvarivanje infekcije.
Karenca
21 dan - višnja, šljiva, vinova loza, paradajz, malina
Koncentracija
0,4 - 0,75 kg/ha
Primena
višnja, šljiva, vinova loza, paradajz, malina
Pakovanje
10 g
Detalji
Uputstvo

uputstvo_akord_wg

detalji_akord_wg

Tonus 2.5 g za biljne vasi

Tonus

Klasa
Insekticidi
Opis
Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu, voćarstvu i duvanu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Acetamiprid
Formulacija
vodorastvorljivo prašivo
Delovanje
Kao i ostali neurotoksični insekticidi iz hemijske grupe neonikotinoida i acetamiprid deluje kontaktno i digestivno. Na biohemijskom nivou deluje kao agonist neurotransmitera acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Vezujući se za receptorna mesta za acetilholin ova supstanca prouzrokuje prekid procesa prenošenja nervnih impulsa, što u krajnjem ishodu dovodi do uginuća tretiranih insekata. Sa stanovišta neposredne primene, vrlo povoljne fizičko-hemijske osobine ovog molekula utiču na njegovo izrazito usvajanje i pokretljivost u biljci.
Karenca
3 dana - tikva, bundeva, tikvica, dinja, lubenica, 7 dana - plavi patlidžan, salata, spanać, blitva, zelje, rukola, radič, endivija, motovilac, kelj, karfiol, keleraba, brokoli, prokelj, rotkva, rotkvica, slačica
14 dana - krompir, kupus, duvan, paprika, boranija, pasulj, bob, sočivo, grašak, stočni grašak, crni luk, višnja, breskva, kajsija, malina, jagoda
28 dana - leska, jabuka, lucerka
Koncentracija
0,2 - 0,4 kg/ha
Primena
višnja, breskva, kajsija, malina, jagoda, leska, jabuka, krompir, kupus, duvan, paprika, boranija, pasulj, bob, sočivo, grašak, stočni grašak, crni luk, lucerka, tikva, bundeva, tikvica, dinja, lubenica, plavi patlidžan, salata, spanać, blitva, zelje, rukola, radič, endivija, motovilac, kelj, karfiol, keleraba, brokoli, prokelj, rotkva, rotkvica, slačica
Pakovanje
2.5 g, 25 g, 100 g, 250 g
Detalji
Uputstvo

 

Tonus - Uputstvo -a

Asena- Fungicid- Plamenjaca - Pepelnica

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Krezoksim – metil 500 g/l

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 2 g, 50 g, 200 g

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 dan - jabuka; 35 dana - vinova loza

MBT: 3

MDK(mg/kg): JABUKA: SRB: 0,2/ EU: 0,2/ SAD: 0,5/ RUS: - VINOVA LOZA: SRB: 1/ EU: 1/ SAD: 1/ RUS: 1

Primena:

USEV / ZASADKOLIČINA PRIMENEVREME PRIMENE
JABUKA 0,2 (2 g na 100 m²) Primenjuje se tokom vegetacije (11/54-71/81 BBCH skale), preventivno, a najbolje po precvetavanju (BBCH 71-79)
VINOVA LOZA 0,20 – 0,25 (2 - 2.5 g u 10 l vode) Preventivno tretiranje tokom vegetacije (faze 11/13-79 BBCH skale)

DELOVANJE:

sistemik sa protektivnim, kurativnim, eradikativnim delovanjem i dugim rezidualnim delovanjem na bazi aktivne materije Krezoksim-metil koja pripada grupi Strobilurina. Inhibira mitohondrijalno disanje preko inhibicije citohrom reduktaze.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovač pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

 

PREPORUKE I NAPOMENE:

za razliku od drugih fungicida pokazao je odlično delovanje na visokim temperaturama vazduha pa se može preporučiti za primenu i tokom letnjih meseci u zasadu jabuke. Ne pospešuje mrežavost plodova, a potpomaže fiziološke aktivnosti koji se ispoljavaju u izraženijoj zelenoj boji i povećanju bio mase tretiranih biljaka. U uslovima povećane vlažnosti vazduha skratiti interval između tretmana na 7 do 10 dana. Izuzetnu efikasnost na venturiju pokazuje primenjen u kombinaciji sa fungicidom Fiesta (0,75 kg/ha) sa 1000 litara tečnosti po hektaru. Za suzbijanje pepelnice u uslovima vrlo visokog potencijala patogena početkom vegetacije preporučuje se primena u kombinaciji sa preparatima na bazi sumpora kao (Microthiol disperss 0,3%) uz utrošak vode 600 do 1000 l/ha. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Suzbija veliki broj patogenih mikroorganizama

 ==========================================================================================================================================================================================================================

Klasa
Fungicidi
Proizvođač
Agromarket
Aktivna materija
Krezoksim – metil 500.00 g/l
Formulacija
Vododisperzibilne granule - WG
Opis

Namenjen je suzbijanju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Delovanje

Sistemik sa protektivnim, kurativnim, eradikativnim delovanjem i dugim rezidualnim delovanjem na bazi aktivne materije Krezoksim-metil koja pripada grupi Strobilurina. Inhibira mitohondrijalno disanje preko inhibicije citohrom reduktaze. Suzbija veliki broj patogenih mikroorganizama brojnih gajenih biljaka.

Karenca
21 dan - jabuka; 35 dana - vinova loza.
Pakovanje
2 g, 50 g.
Napomena

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Za razliku od drugih fungicida pokazao je odlično delovanje i na visokim temperaturama vazduha pa se može preporučiti za primenu i tokom letnjih meseci u zasadu jabuke. 

 

SLIČNI PREPARATI

Preparati koji se potpuno poklapaju sa Asena u aktivnoj materiji i količini

ProizvođačPreparatFormulacija
Galenika-Fitofarmacija Lunar Koncentrovana suspenzija SC
Adama Ardent 50 SC Koncentrovana suspenzija SC

Preparati koji imaju istu aktivnu materiju kao Asena, ali u različitim količinama

ProizvođačPreparatFormulacijaKolicina materije
BASF Stroby DF Vododisperzibilne granule WG Krezoksim – metil 500.00 g/kg
BASF Collis Koncentrovana suspenzija SC Boskalid 200.00 g/l
Krezoksim – metil 100.00 g/l