http://www.prometej-beograd.rs/Alternativa/OsnoviZdravlja/LecenjeKerozinom.html#.WqQ2BGobM1I

 

Knjige ›› Alternativna Medicina ›› Osnovi Zdravlja ›› Lečenje Kerozinom, Todikampom i Drugim Ugljenikovim Jedinjenjima
 
 

LEČENJE KEROZINOM, TODIKAMPOM I DRUGIM UGLJENIKOVIM JEDINJENJIMA

Genadij Petrovič Malahov

prevod: Mahmut Šehić
42
 
ISBN
Obim
Format
Cena
 978-86-82363-87-3
 124 strane
 A5
 550,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 
Suizdavač: Mahmut Šehić

Poslušajte prilog o knjizi Lečenje kerozinom.


Hemijski element ugljenik (C) ima niz interesantnih i važnih osobina. Fizičko telo čoveka sadrži 70% kiseonika, 18% ugljenika i 10% vodonika. Svih ostalih hemijskih elemenata ima svega 2% (azota 0,3%). 

Jedno od glavnih svojstava ugljenika je da može stvarati cikluse i dugačke lance atoma, što je jedan od uzroka raznovrsnosti ugljenikovih jedinjenja. On je glavni element u sastavu ugljenih hidrata, masti i belančevina! 

U zavisnosti od toga, kakva je prostorna struktura ugljenika, kvalitetno se menjaju i njegova svojstva, kao i sposobnost da ispoljava jedno ili drugo lekovito dejstvo na organizam. Donedavno naučnicima su bila poznata tri oblika kristaliziranog ugljenika, ali im je bila različita kristalna rešetka - slojna struktura grafita, pravilna kristalna rešetka dijamanta, karbid - veštački polimer, koji ima dvostruke i trostruke veze. sada su naučnici otkrili mineral ugljenika koji se sastoji iz 60 atoma i koji ima strukturu u vidu fudbalske lopte - to su fulereni. Pored mineralnog stanja, hemijski element ugljenik ima veliki broj tečnih ugljenikovih jedinjenja, koja raspolažu interesantnim i važnim lekovitim svojstvima. U ovoj knjizi razmotrićemo razna (tečna i tvrda) ugljenikova jedinjenja s pozicija njihovih lekovitih svojstava. 

Karakteristike kerozina - petroleja

Reč kerozin potiče od engleske reči kerosene i grčke reči keros - vosak. To je smesa ugljovodonika C9-C16. On se dobija iz destilata direktne prerade nafte (prokuvavanjem na 110-320oC). Destilati prerade sumporne nafte podvrgavaju se hidro čišćenju. 

Kerozin tj. petrolej sadrži primese jedinjenja sumpora, azota ili kiseonika. Boja mu varira od bezbojne do svetlo braon s golubijim nijansama. U zavisnosti od hemijskog sastava i načina prerade nafte, od koje je dobijen kerozin u njegov sastav ulaze: 
- ograničeni alifatični ugljovodonici 
- nafteni (zasićeni ciklični ugljovodonici) 
- biciklični aromatski ugljovodonici 
- neograničeni ugljovodonici 

Što je veća temperatura smese pri kraju ključanja, tim više se u njoj nalazi bicikličkih ugljovodonika. 

Postoje sledeće sorte kerozina - petroleja: avijacijski, za osvetljavanje (podvrgava se dopunskom sumporno kiselom čišćenju radi smanjivanja smola i naftnih kiselina), za tehničku upotrebu, za rastvaranje (dopunski se podvrgava dearomatizaciji). Narodna medicina koristi dve vrste petroleja - avijacijski i petrolej za osvetljavanje.

Genadij Petrovič Malahov

Lečenje kerozinom - Genadij Petrovič Malahov; 6:03 min.

Prometej Beograd
Published on May 30, 2009
Malahov kaže da je kerozin sredstvo uz pomoć koga se, uz pravilnu upotrebu mogu lečiti zaista teška oboljenja. On ima brzo prodiruće dejstvo i u sadejstvu sa nekim lekovitim biljkama može precizno lečiti obolelo mesto u telu. Prilog o knjizi "Lečenje kerozinom" Genadija Petroviča Malahova pripremio je novinar Dejan Bulajić. Više informacija o knjizi možete pogledati na adresi: http://www.prometej-beograd.rs/Altern... , a o autoru na: http://www.prometej-beograd.rs/Autori...
Category
Education
License
Standard YouTube License