Nova godina 2020, u Bata Pezo restoranu, Kamenjar #5, Novi Sad.
Nova godina 2020, u Bata Pezo restoranu, Kamenjar #5, Novi Sad.
Nova godina 2020, u Bata Pezo restoranu, Kamenjar #5, Novi Sad.

Nova godina 2020, u Bata Pezo restoranu, Kamenjar #5, Novi Sad.

Nova godina 2020, u Bata Pezo restoranu, Kamenjar #5, Novi Sad.

Nova godina 2020, u Bata Pezo restoranu, Kamenjar #5, Novi Sad.

Nova godina 2020, u Bata Pezo restoranu, Kamenjar #5, Novi Sad.

Nova godina 2020, u Bata Pezo restoranu, Kamenjar #5, Novi Sad.

31.01.2019 - Sava Centar, sa Operom i klasicnom muzikom u 2020 godinu. Vidi sliku iznad, Scepa, Lilja i Lana Ilic u Sava Centru na koncertu.

Share this page