Parohija Sv. Apostola Pavla, Petrovaradin.

Parohija Sv. Apostola Pavla, Petrovaradin.

Lokacija: Vladimira Nazora bb, 21131 Novi Sad (Petrovaradin) , Srbija

Tel.  office: +381-21-524-325

Svestenik: Blagoje Katic -mob: +381-69-281-21-76 

E-mail: otacbane@gmail.com


Распоред богослужења: Liturgija, Nedeljom i Praznicima u 10:00 h., a iznimno u 9:30 h.

Crkva se nalazi u parku Vojne Bolnice, u Petrovaradinu, uz samu vojnu kasarnu.

Crkva se nalazi u parku Vojne Bolnice, u Petrovaradinu, uz samu vojnu kasarnu.

Vecernja: u 18:00 h.

Maps: 

Hram Svetog Apostola Pavla, sajt:  http://www.eduzdravlje.com/439141709

Hram Sv.Apostola Pavla, ul.Vladimira Nazora BB,21131 Novi Sad(Petrovaradin), Tel.office:+381-21-524-325,Svestenik: Blagoje Katic-mob:+381-69-281-21-76
Hram Sv.Apostola Pavla, ul.Vladimira Nazora BB,21131 Novi Sad(Petrovaradin), Tel.office:+381-21-524-325,Svestenik: Blagoje Katic-mob:+381-69-281-21-76
Hram Sv.Apostola Pavla, ul.Vladimira Nazora BB,21131 Novi Sad(Petrovaradin), Tel.office:+381-21-524-325,Svestenik: Blagoje Katic-mob:+381-69-281-21-76
Hram Sv.Apostola Pavla, ul.Vladimira Nazora BB,21131 Novi Sad(Petrovaradin), Tel.office:+381-21-524-325,Svestenik: Blagoje Katic-mob:+381-69-281-21-76
Hram Sv.Apostola Pavla, ul.Vladimira Nazora BB,21131 Novi Sad(Petrovaradin), Tel.office:+381-21-524-325,Svestenik: Blagoje Katic-mob:+381-69-281-21-76

Praznik, Liturgija "CVETI", April 01-2018 Hram Ap. Pavla, Petrovaradin/NS -Jevandjelje - 4:57 min

Parohija Sv. Apostola Pavla, Petrovaradin. Lokacija: Vladimira Nazora bb, 21131 Novi Sad (Petrovaradin) , Srbija; Tel. office: +381-21-524-325
Svestenik: Blagoje Katic -mob: +381-69-281-21-76 ; E-mail: otacbane@gmail.com

Oce Nas - Praznik "Cveti" - Apr 01-2018 - Petrovaradin-NS- 1 min. 55 sec.mp4

Parohija Sv. Apostola Pavla, Petrovaradin. Lokacija: Vladimira Nazora bb, 21131 Novi Sad (Petrovaradin) , Srbija; Tel. office: +381-21-524-325
Svestenik: Blagoje Katic -mob: +381-69-281-21-76 ; E-mail: otacbane@gmail.com

Po Tvoju Milost Bogorodice Devo-sa tekstom - Petrovaradin- April 01-2018; 2 min 40 sec.

Parohija Sv. Apostola Pavla, Petrovaradin. Lokacija: Vladimira Nazora bb, 21131 Novi Sad (Petrovaradin) , Srbija; Tel. office: +381-21-524-325
Svestenik: Blagoje Katic -mob: +381-69-281-21-76 ; E-mail: otacbane@gmail.com

Pomen Parohijana Vasilija - Petrovaradin- April 01-2018; 3 min 05 sec.

Parohija Sv. Apostola Pavla, Petrovaradin. Lokacija: Vladimira Nazora bb, 21131 Novi Sad (Petrovaradin) , Srbija; Tel. office: +381-21-524-325
Svestenik: Blagoje Katic -mob: +381-69-281-21-76 ; E-mail: otacbane@gmail.com

Share this page